Sfaturi pentru cumpărarea și gestionarea pădurilor din România

Clément Vandenplas și Ferdinand Terlinden lucrează în România în domeniul silviculturii. Sunt fluenți în limba română, au abilitatea și experiența necesară pentru achiziționarea și gestionarea pădurilor. Aceste aptitudini au fost dobândite pe teren atunci când, timp de 7 ani, au cumpărat proprietăți de pădure și au gestionat păduri de câteva mii de hectare, atunci au decis să-și părăsească angajatorul pentru a-și începe propria afacere.

Principala activitate a firmei "Stalpi Salcam" este producția de stalpi de salcâm. Sfaturile pentru cumpărare și gestionare sunt complementare, pentru că în contextul livrărilor lor de lemn, ei sunt în permanență în contact cu diferiți membrii ai industriei lemnului din România. Aceștia sunt activi la diferite niveluri: proprietarii de terenuri, exploatările forestiere, fermierii, comercianții de cherestea, managerii silvici și gospodari. Datorită acestor informații dobândite în domeniu, Clément și Ferdinand cunosc activele forestiere care sunt de vânzare.

Achiziția unui bun forestier în România poate fi uneori un drum lung plin de capcane. Într-adevăr, în afară de divergența așteptărilor cu privire la preț, într-un context anume aplicabil în România, mai mulți factori pot complica tranzacția și / sau gestionarea:

  • Probleme de cadastru (discrepanțe între realitatea terenului/ hărți silvice culturale și cadastru).

  • Probleme în procedura de retrocesiune (în urma confiscării proprietăților în perioada comunistă, statul a restituit terenurile moștenitorilor, foștilor proprietari).

  • Probleme ale zonelor de protecție a mediului, accesibilitate, inundații, riscuri de incendiu sau furt.

  • Probleme legate de o evaluare deficitară a volumelor și calității de lemn permanente (cunoștințe de piață locală)

  • Probleme legate de planul de gestionare (= un document obligatoriu, emis de Ministerul Silviculturii, valabil 10 ani, care definește volumul exploatabil din fiecare parcelă forestieră).

  • Probleme potențiale în demararea operațiunilor forestiere (enumerate în ordinea cronologică): selectarea unui district forestier pentru paza pădurii și marcarea copacilor (obligatoriu), autorizații și autorizații, selecția de bușteni, selecția copacilor cumpărători pentru lemn, sistem de trasabilitate a lemnului („SUMAL”) etc.

 

Ca oriunde altundeva, dar mai ales în România, este mai mult decât recomandat să cunoști bine țara înainte de a cumpăra o proprietate, pentru a nu face greșeli care se pot dovedi a fi devastatoare din punct de vedere financiar și o pierdere de timp.

Cu experiența lor, Clément și Ferdinand vă pot ajuta cu:

  • căutarea unei proprietăți care să corespundă criteriilor dvs.;

  • efectuarea diligenței cuvenite în scopul achiziționării și / sau demararii operațiunilor de management.