• Ferdinand Terlinden

Creosoot

Op 23 april 2019 werd hout behandeld met creosoot, een kankerverwekkende stof, verboden voor verkoop op de Franse markt. Creosoot is een mengsel van oliën gewonnen uit houtskool of houtteer en is een product dat wordt gebruikt voor de behandeling van hout en is door IARC (International Agency for Research Against Cancer) vermeld als carcinogeen. ook bekend als verontreinigende stof en is daarom niet belangrijk om met spoed te vermijden. De "zwarte sprinkhaan" of in het Engels “black locust” is een hardhout dat van nature resistent is en geen creosoot of veel onderhoud vereist. De acacia is bestand tegen alle aanvallen die het kunnen beschadigen: insecten, parasieten, enz. Onze producten Acacia Wood komen uit bossen in Roemenië, die daarom veel resistenter zijn.