top of page

De duurzaamheid van Robinia

Relaties tussen massaverlies (%) veroorzaakt door Coriolus versicolor en boomleeftijd.

Massaverlies_door_Coriolus_versicolor.jpg

De biologische afbraak van hout is een zeer complex proces dat van vele factoren afhankelijk is. Om de natuurlijke duurzaamheid van hout te testen tegen hout etende schimmels, worden houtmonsters blootgesteld aan deze schimmels.

Aan het einde van de blootstelling maakt het massaverlies door de aantasting van de schimmels het mogelijk om de natuurlijke duurzaamheid van het hout te beoordelen.

 

Het massaverlies verdeelt de soorten in verschillende klassen: klasse 1, zeer duurzaam tot klasse 5, niet duurzaam. Spinthout wordt altijd beschouwd als niet-duurzaam, ongeacht de soort die in aanmerking komt. Daarom hebben de duurzaamheidstesten alleen betrekking op het kernhout van het hout...

 

De mediaanwaarden van de massaverliezen veroorzaakt door de schimmel Coriolus worden in de onderstaande figuur weergegeven.

Analyse van de mediane massaverlieswaarden toont aan dat jong hout (in de buurt van het merg) minder resistent is dan volwassen hout (in de buurt van de schors) bij aanval van lignivore schimmels.

Verschillende studies tonen aan dat het waargenomen verschil in duurzaamheid tussen jong en volwassen hout kan worden toegeschreven aan sterke variaties in het extractgehalte, afwezig in het spinthout, minder in het jonge hout (dicht bij het merg), en toenemend in de richting van de buitenste gebieden van het kernhout. Deze chemicaliën maken het hout bestand tegen degradatie.

Bovendien neemt de natuurlijke duurzaamheid van het kernhout toe naarmate men het spint nadert. In Robinia zijn het de polyfenolen ( preciezer flavonoïden)  die het hout zijn natuurlijke duurzaamheid geven.

Meer informatie over polyfenolen vindt u hier


 

Over het geheel genomen wordt Robinia-hout ingedeeld in klasse 1 (zeer duurzaam), hoewel het meer gevoelige jonge hout vooral in klasse 2 (duurzaam) wordt aangetroffen. Het aandeel van jong hout in het houtblok is echter aanzienlijk lager dan dat van volwassen hout. Dit geldt des te meer in de context van de Roemeense bossen waar de Robinia langzaam groeit.

bottom of page