A. Piquets ronds écorcés en acacia

B. Grands poteaux en acacia

C. Piquets sciés en acacia

D. Piquets carrés en acacia

E. Poteaux poncés en acacia

F. Solides plaques anti-fentes