top of page

I. Piquets ronds écorcés en acacia

II. Grands poteaux en acacia

III. Piquets sciés en acacia

IV. Piquets carrés en acacia